zondag 6 mei 2018

EEN WEELDERIGE CHAOS - A LUSH CHAOSMijn manier van tuinieren is niet ieders 'cup of tea', planten worden hier niet noodzakelijkerwijs gesplitst, ingetoomd, gemanicuurd enz. De eens keurig geplante groepen of linten mogen uitwaaieren naar hun buren of zich uitzaaien naar elk plek van de tuin. Als het maar vol staat en vrolijk oogt.  Zoveel mogelijk de natuur zijn gang laten gaan, dan krijg je nooit onooglijke combinaties, dus niet te snel ingrijpen.  Het woord onkruid is ook een raar woord, het zijn ook planten en vaak nog mooi ook. Echter, in mijn tuin is geen mededogen voor heermoes, zevenblad en winde, dat is de enige strijd die ik lever en in de hand probeer te houden. 

Je begrijpt, dit was niet altijd zo. Ik begon mijn tuincarrière bijna 50 jaar geleden met randen van éénjarige rode salvia's afgewisseld met blauwe lobelia's. Oranje afrikaantjes met paarse ageratum was ook een geliefde combinatie. In de jaren tachtig kwam hier verandering in en werd ik geïnspireerd door de boeken van Gertrude Jekyll en boeken van Elisabeth de Lesterieux. Vervolgens verdiepte ik me in tuinkunst, architectuur en beplantingen. Na een verhuizing werd een nieuwe tuin aangelegd, geheel in de trend van de tuinstijl van die tijd. Buxushaagjes, borders aangelegd op kleur enz. Ook is mijn liefde voor ouderwetse heesterrozen in die tijd begonnen. Na ruim 20 jaar was ik uitgekeken op het gepruts in de borders met rijshout om vooral de groepen planten rechtop te laten groeien, ik veranderde zelfs een gedeelte van het gazon in een moestuin en er kwamen nog meer rozen bij. Daarna gingen de buxushaagjes eruit, de bestrating ertussen was totaal verzakt. Maar help, er zijn nog 31 grote buxusbollen en -kegels over die geknipt moeten worden, ze zijn te mooi om ze er uit te gooien, heb ze ooit zelf gestekt en gelukkig tot nu toe verstoken gebleven van buxusziektes. 

Op het ogenblik is het wonderschoon, de lente is in volle gang, alles groeit en bloeit dat het een lieve lust is. Elke ochtend voel ik me weer gelukkig als ik buitenkom, de vogels hoor fluiten,  de kikkers hoor kwaken en de geur van bloemen me tegemoet komt in mijn eigen paradijs. 
Dit is mijn ervaring in eigen tuin. ik zou het een weelderige chaos willen noemen. - poets daffodil -

My way of gardening is not everyone's cup of tea, plants are not necessarily separated, tempered, manicured and so on here. The once neatly planted groups or drifts are allowed to fan out to their neighbours or sow themselves to any place in the garden. I love the sight of a full and cheeful garden. Let nature take its course  as much as possible, then you never get unsightly combinations, so don't intervene too quickly. The word weed also is a strange word, weeds are also plants and yet often very nice. However, in my garden is no compassion for horsetail, elder and bindweed, that's the only fight to keep under control. 

You understand, this was not always the case. I started my gardencareer about 50 years ago with borders of annuals like red salvias together with blue lobelias. Orange marigolds together with purple ageratum was a beloved combination too.  The change came in the eightees, I was inspired by the books of Gertrude Jekyll and Elisabeth de Lestrieux. Then I immersed myself in garden art and design and plantings. After a move I designed my own new garden, entirely in trend of the garden style of that time. Boxhedges, borders on colour and so on. That was also the time my love for antique roses started.  After more than 20 years I was tired of this way of gardening, fidding with wicker to let plants stand upright and so on. I even changed a part of the lawn into a vegetable plot and planted more shrub roses. After another year boxhedges were thrown out, the pavement between them had sunken into a mess. 
But help....there are still 31 big boxwood balls and cones to clip, they look too nice to do them away, they are all from own cuttings and fortunately until today avoided by boxwood disease.

At this moment it's wonderful, spring is in full swing, everything is growing and blooming delightfully. Every morning I feel happy when I go outside, the birds whistling, the frogs croaking again and the fragrance of flowers meet me in my own paradise.
This is my experience in own garden, I should call it a lush chaos.- Geranium phaeum, de zwarte weduwe (hoe toepasselijk) -- Clematis 'Guernsey Cream'-


- Deutzia gracilis met boshyacint -- De roos 'Canary Bird'-


- Een Clematis montana woekert over de Viburnum plicatum -Clematis montana grows over Viburnum plicatum -


- De roos banksiae lutea -Dit is het weer voor vandaag, ga lekker buiten boekje lezen. Het is een prachtige zonnige zondag.That's it for today, go outside reading a book (Rot soil does not exist of Gerbrand Bakker). It is a beautiful sunny  Sunday.

zondag 29 april 2018

SERINGEN EN TULPEN - LILACS AND TULIPS


Hier ben ik dan eindelijk weer eens, want foto's worden er wel regelmatig gemaakt, maar een blogje schrijven daar komt niet veel van terecht.
Zoals je ziet, was ik afgelopen herfst ook al lui, ik zocht slechts weinig tulpen uit op naam maar kocht een grote zak gemengde tulpen. Toch vind ik het resultaat best aardig.At last, here I am again, fotos are made regularly, but writing a blog is the problem.
As you see I was already lazy in autumn, I only searched for a few tulips by name but bought a big bag of mixed tulips.  Nevertheless, I think the result is pretty nice.Binnen zoek ik naar een vaas voor bloemen voor het weekend. Wat zal ik eens gebruiken?  Aha, de grote koffiepot met seringen komt nu van pas, want de seringen bloeien volop. Alleen.......hoe kom ik daarbij. De bloeiende takken hangen hoog boven het kippenverblijf, wel mooi maar lastig.

Seringen zijn in mijn tuin lastpakken. Ik had een prachtige witte sering 'Mme Lemoine', helaas op zekere dag stond ze los in de grond, werk van woelratten of -muizen, die de wortels hadden afgeknaagd. Ook was er een purperen sering 'Hugo de Vries', na een aantal jaren hetzelfde liedje. Zouden seringenwortels een lekkernij zijn voor die kleine knagers? Bij deze sering kwam echter opschot uit de grond, waarvan ik er één heb laten groeien, dat is dus deze metershoge lila-roze sering, en tot nu toe blijven ze daar van af.

Heb een trap gepakt en stond op de één na bovenste trede om enkele takken te snijden. Na de bloei ga ik nu toch maar eens grondig snoeien, ze maken gemakkelijk nieuwe takken en dan kan ik er tenminste weer normaal bij, hoop ik.Inside I look for a vase for flowers for the weekend. What shall I use? Aha, the big lilac coffee pot is now useful, there are lots of lilac flowers in the garden. But...... how can I cut them? The blooming branches are high in the sky above the henhouse, nice but tricky.

In my garden lilacs are troublemakers. I used to have a beautiful white lilac 'Mme Lemoine', unfortunately one day she was loose in the ground, the work of water voles or rats, who had gnawed the roots. After a few years the same song with the purple lilac 'Hugo de Vries'. I wonder if lilac roots are a treat for these little rodents.  However, in the second case an increase of branches came from the ground. I left one of the branches and that is this meters high lilac pink Syringa, until now left alone by the rodents. 

I got a stepladder and stood on the second top step to cut some blooming branches. After flowering I must prune this lilac thouroughly, they easily make new branches which is easier to handle for me.
Uit de tuin worden de 'zwarte' tulpen geselecteerd, het zijn er niet veel maar 5 stuks is genoeg. Dan zet ik ze niet in de koffiepot maar in een donkere Ravelli vaas.'Black tulips' are selected from the garden. there are only 5 but that will do.  I will not put them in the coffee pot but in a dark Ravelli containter. 

Het resultaat is eenvoudig, maar op de manier waar ik van houd.


The result is simple, but in the way that I love.


maandag 26 maart 2018

MADEIRA

Het schrijven en fotograferen staan momenteel op een laag pitje. Mijn leven staat nu al meer dan een jaar op zijn kop en het valt niet mee om er weer een ritme in te krijgen. Alles is compleet anders, ben voor mijn doen meer dan ooit onder de mensen, en ja áls ik dan alleen thuis ben 's avonds gaat de televisie aan en kom ik niet meer van de bank. Nog niet zo lang geleden keek ik zelden tv, lazen we een boek, maakte ik een nieuwe blog of deden we iets anders leuks. Nu heb ik 's avonds vaak geen fut of inspiratie om nog achter de pc te kruipen en verdoe mijn tijd met tv kijken of de ipad, suf!
Ben blij dat we eindelijk weer in de tuin aan het werk kunnen, het weer blijft maar jojoën, tot op het extreme af. Uiteindelijk zal echter alles goed komen en zullen de rozen weer bloeien, ik kijk er zo naar uit. Voorlopig ben ik nog maar op de helft met het snoeien van de rozen.......

Eind februari/begin maart was ik met mijn kinderen en kleinkinderen een weekje op Madeira, ook daar was het weer anders dan anders, stormachtig en veel regen, er werden zelfs heel wat vluchten geannuleerd. Maar niet getreurd, wij hadden met z'n allen een fijne week. Ik was er zelf voor de 10e keer, het was één van de favoriete vakantiebestemmingen van mijn man en mij, denk dat dit voor mij de laatste keer zal zijn, alhoewel......
Hieronder zal ik een paar foto's laten zien van het mooie bloemeneiland Madeira.- Flower decoration in the lobby of the hotel -


Photography and writing are at low level at the moment. My life has been turned upside down for more than  a year now and it's not easy to get a rhythm again. Everything is completely different, I'm more than ever among people, and yes when I'm home alone at night the television turns on and I do not come off the couch anymore. Not long ago I seldom watched TV, we read a book or did something 'useful'. Now I don't have the push or inspiration to get to my computer in the evening, wasting my time watching TV or with the ipad, dull!
Finally, I'm glad we can do something in the garden by now, the weather remains yo-yo, down to the extreme. In the end, however, everything will be fine and the roses will bloom again, I look forward to it. For the time being I'm only halfway with the pruning of the roses......

End February/beginning of March I was on Madeira with children and grandchildren, also there the weather was different than usual, stormy and a lot of rain, flights were even cancelled. But no worries, we had a lovely week with our family. I visited Madeira for the tenth time, it was one of our favorite holiday destinations of my husband and me, I think this was for me the last time, though.....
Below I show you some photos of the beautiful flower island Madeira.
- rough weather -
- Oma, we are going to swim, are you coming with us?
Mijn dochter en ik moesten lachen, deze foto met de jongens op weg naar het zwembad, deed ons denken aan een soort ziekenhuis......, witte muren, patiënten in witte ochtendjassen sloffend door de gangen.

My daughter and I were laughing, this picture reminded us of a kind of hospital.........., white walls, patients in white robes.
Verval is altijd mooi om te fotograferen, vooral als je aan de achterkant van het huis deze prachtige klimmer ontdekt, de Bignonia rosa.


Decay is always nice to photograph, especially when you discover on the back of the house this beautiful climber, called Bignonia rosa.Een bezoek aan de markt in Funchal mocht natuurlijk niet ontbreken.A visit to the market in Funchal could not be missed.


Een prachtige murene op de vismarkt  /  A beautiful moray on the fishmarket

De espada, de zwarte degenvis wordt op grote diepte in de zee rond Madeira gevangen. Deze vis staat hier op elk traditioneel menu en alhoewel het een lelijkerd is, smaakt de vis heerlijk.

The espada, the black swordfish is caught in the sea around Madeira at great depths. This fish is on every traditional menu and although it is ugly, the fish tastes delicious.Mooie herinneringen, dit was ons favoriete restaurant wanneer ik op Madeira was met mijn man.

Sweet memories, this was our favorite restaurant when we were in Madeira.De Afrikaanse tulpenboom (Spathodea campanulata) siert vele straten in Funchal.

The African tuliptree (Spathodea campanulata) adorns many streets in Funchal.Het Patriciërshuis Santa Clara. In deze B & B verbleven wij vele keren, een groot authentiek mooi huis van binnen en buiten met een prachtige tuin, de eigenaar had o.a. een mooie verzameling orchideeën, maar het staat al een tijdje leeg zo te zien. Eigenaars waren toen al in de tachtig en hadden geen opvolging, zo jammer.


The Patriciers house Santa Clare, a B & B where we stayed several times, a large authentic beautiful house inside and outside, with a wonderful tropical garden, the owner had among others a great collection of orchids, but as we noticed now, it has been already empty for a while.  At that time the owners were already in their eightees and had no follow-up, such a shame. 
Uitzicht op zee in Porto Moniz met de natuurlijke zwembaden.View at the natural swimming pools of Porto Moniz.
Één van de mooiste tuinen op Madeira is de tuin bij de Quinta do Palheiro, niet alleen om de diversiteit aan planten maar ook door de prachtige ligging in de heuvels. De tuin verraadt de Engelse afkomst van de eigenaars, de Blandy's. Helaas was de tuin die morgen niet op zijn best, de storm had flink huisgehouden, overal afgebroken takken enz., maar ik genoot weer, al was het voor de zoveelste keer.

One of the most beautiful gardens at Madeira is the garden of Quinta do Palheiro, not only for the variety of plants but also for the setting in the hills.  The garden betrays the English origin of the owners, the Blandy's. Unfortunately the garden was not at its best that morning due to the storm, everywhere broken branches and so on, but nevertheless I enjoyed again, even for the umpteenth time.Dichtbij de woning staat een geweldige collectie Protea's, oftewel 'suikerbossies'. Deze toch moeilijke planten doen het nergens zo goed dan in hun vaderland, Zuid-Afrika, maar hier op Madeira schitteren ze ook.


Close to the house is a great collection of Proteas or 'sugar bugs'. These difficult shrubs grow nowhere as well as in their homeland South Africa, but they also shine here in Madeira.
Een paar overzichten.Some overviews.

The old quinta, nowadays a luxury hotel.Heel veel bloeiende Camellia's, maar helaas ook veel te lijden gehad van de wind.

Many flowering Camellias, but also suffered a lot from the wind.


Magnolia's in soorten en maten / Magnolias in types and sizes.Haemanthus multiflorus (Poederkwasten/powder brushes)A view over the hills to Funchal.The little church in the garden.Bloeiende mimosa en jasmijn.


Flowering mimosa and jasmine.
Ik heb nog veel meer foto's maar eindig nu Madeira met de jongens en oma.

I have endless photos but I end up with the boys and me.
Kreeg gisteren dit boeket van een tuinvriendin en warempel het lijkt wel op de fleurige bloemenweelde op Madeira.


Received this wonderful bouquet yesterday from a gardening friend and sure enough it looks like the colourful flowers of Madeira.