zondag 31 december 2017

2017/2018Hierbij dank ik al mijn volgers en lezers voor hun medeleven, lieve woorden en gewoon leuke opmerkingen in dit voor mij meest droevige jaar ooit.

Toch zal ik weer vol goede moed aan een nieuw jaar beginnen. Ik zie uit naar de eerste sneeuwklokjes, naar de dagen die weer gaan lengen, naar de vogels die weer gaan fluiten,
naar gezellige kletspraatjes en uitjes met mijn kleinzoons, de rozen die weer zullen gaan bloeien en
vooral naar de zon die hopelijk veelvuldig zal gaan schijnen.


 EEN GOED BEGIN, GEZONDHEID, GELUK EN VOORSPOED
   wens ik jullie in
2018


I'm grateful to all my followers and readers for their sympathy, sweet words and just nice comments in this for me most sad year ever.

Yet I will start a new year full of courage. I'm looking forward to the first snowdrops, to the days getting longer again, to the birds singing again, to the cozy chat and trips with my grandsons, to the roses flowering again and especially to the sun which hopefully will shine frequently.

for 2018 
I wish you 
A GOOD START,  A GOOD HEALTH, HAPPINESS AND 
PROSPERITYzaterdag 23 december 2017

KERSTVIERING - CHRISTMAS CELEBRATION

Voor de Kerst laat ik plaatjes van de mooiste momenten van de laatste dagen zien.

For Christmas I show you pictures of some dear moments of the last few days. 

Na alle sneeuw van nog geen twee weken geleden, bloeit deze roos, 'Tess of d'Urbervilles' van D. Austin,  eenzaam maar wonderschoon in een tuin waar verder weinig te beleven valt.  Haar schitterend rode kerstkleur viel me gisteren op tussen alle grauwheid van deze laatste dagen van het jaar. Dat moest ik vastleggen.

After all the snow of two weeks ago, this rose 'Tess of d'Urbervilles' of D. Austin is blooming lonely but wonderful in a gloomy garden. Yesterday I noticed her brilliant red Christmas color among all the drabness of these last days of the year.  That  I had to capture on a photo.
Binnen branden de kaarsen al vroeg in een deel van mijn verzameling tin, om het een beetje gezellig te maken.

Inside the candles are lit early in a part of my collection of tin to make it a little cozy.

De lichtjes in en om de kerststal geven sfeer in de serre, vooral toen de sneeuw er nog lag zoals je ziet.

The lights in and around the nativity creates atmosphere in the conservatory, especially when there was snow outside, as you see.


De band 'No Idea', waarbij Philip als drummer, speelde en zong 'Kom naar Jeruzalem' op het rocknummer Seven Nation Army van de White Stripes voor de kerstviering van hun school.  Zij stelden de Wijzen uit het Oosten voor, maar konden de mantels die de juf van school voor ze meebracht niet aan omdat ze dan geen muziek konden maken, haha. Er kwamen 15 (!) groepen scholieren met ouders bij mijn dochter langs om deze kerstuitvoering te horen met een interval van 5 minuten, dus de jongens deden 15 keer hetzelfde nummer...... Het was zo leuk, een tuin vol swingende kinderen met hun ouders.The band 'No Idea' with grandson Philip as drummer were playing and singing 'Come to Jeruzalem' on the rock song Seven Nation Army of the White Stripes for the Christmas celebration of their school. They were the three wise from the East, but could not wear the cloaks their school teacher brought because dressed as Wises from the East they could not use their hands to play, lol. There came 15 groups of scholars with parents to hear this Christmas performance, every 5 to 10 minutes another group, so the boys had to play and sing 15 times the same song......... It was real fun, a garden full of swinging children and parents.
Eén van mijn mooiste kerstballen met op de achtergrond het oude 'schilderij' van een koeienstal dat vroeger bij mijn oma in de eetkamer boven de deur hing.

One of my most beautiful balls with on the background the old 'painting' of a cow stable, that used to be at my grandmother's diningroom above the door.
En toen kwam de asiel zoekende sierfazant een kijkje nemen op de met kerstgroen versierde tafel op de veranda.

And then the asylum seeking ornamental pheasant came to take a look at the table decorated with Christmas branches on the porch.Het kerststuk wat we op onze tuinclub dag maakte staat op tafel.

The decoration we made on our monthly garden club day,  is on the table.

Hiermee wens ik jullie allen een Vrolijk Kerstfeest!

With this I wish you all a merry Christmas!maandag 18 december 2017

ZONSOPGANG OP ZONDAG - SUNRISE ON SUNDAY

Ten eerste wil ik jullie allen hartelijk danken voor de lieve opmerkingen op mijn vorige blogpost, het waren er veel, heb ze met plezier gelezen maar kan nauwelijks tijd vinden om overal apart op te antwoorden, dus doe ik dat alleen als er specifieke vragen zijn.

Eindelijk gisteren weer eens een ochtendfietstochtje naar de Rotte gemaakt. De lucht was redelijk helder en dan heb je de meeste kans op een mooie zonsopgang over het water. Wat ik niet verwacht had toen ik naar buiten stapte, was dat het een beetje had gevroren dus lag ik al bijna languit onderaan de veranda trap. Uitkijken Janneke, ik ben de meeste wilde haren nu wel kwijt maar ben toch vaak nog te snel.
Het was ook nog behoorlijk fris, maar daar kunnen we wel tegen.
Boven bij de Rotte aangekomen, liet ik mijn fiets op het fietspad en liep het dijkje op. Wat is het toch altijd genieten buiten, ja het liefst in m´n eentje, ik krijg er werkelijk nooit genoeg van en als ik daar dan loop en sta, neem ik me voor dit veel meer te doen. Daar komt natuurlijk niets van terecht, tenzij ik weer een hond neem dan ga je vanzelf, zeker met een border collie........
First of all I thank you all for the lovely comments on my last post, there were many, I read them with pleasure but hardly have time to answer them separately, so I only respond to specific questions.

Yesterday, Sunday morning I made a bike trip to the river after quite a long time at this early hour of the day. The sky was fairly clear and then you have most chance for a wonderful sunrise over the water. I had not expected frost with slipperiness when I stepped outside, so I was almost stretched out under the porch stairs. Watch out Janneke, I have lost most wild hair but I´m still too fast.
It was also pretty cold but we can handle that.
Arrived at the river I left my bike on the path and walked upon the dike. It is always a joy to be outside, preferably on my own, I really never get enought of it and if I walk and stand there, I intend to do this much more.  Of course that does not happen, unless I take a dog again, then you go automatically, certainly with a border collie........

  


Deze treurwilg die zo mooi uitkomt langs de waterkant,  heb ik meerdere malen op mijn blog laten zien, in zomer en winter.

This weeping willow showing so nice along the waterside, I put already many times on my blog in summer and winter.
Ik kijk over de watervlakte van de meren.  De zon is nog niet boven de horizon verschenen, het is stil en fris, een zachte gloed verschijnt en doet de wolken  langzaam van grijs naar perzik verkleuren.
I look over the water surface of the lakes. The sun has not yet appeared above the horizon, it is quiet and fresh, a soft glow appears and turns the clouds slowly from gray to peach.


De zachte gloed verandert snel in fel oranje en dan zien we het eerste stipje van onze koperen ploert achter de flats van Nesselande verschijnene.
The soft glow changes quickly into bright orange and yes the first speck of our copper sun appears behind the ´skyscrapers´ (lol) of Nesselande.Ik fiets terug naar huis, in het tegenlicht van de zon zie ik dat de schapen weer tot leven zijn gekomen en begonnen zijn aan hun eerste hapjes gras van de dag.


I cycle back home, in the backlight of the sun I see that sheep have come to life again and started  their first nibbles grass of the day.
Thuis aangekomen, ga ik eerst naar de kippen waar de fazant buiten boven op het trapje zit, ze wil het hok juist binnengaan. Voor wie het nog niet weet, weken geleden zag ik plotseling een sierfazant in de tuin, het was een vrouwtjes goudfazant. Sindsdien verblijft zij vaak met onze kippen in het hok, ze zijn inmiddels aan haar gewend. Ze is geringd maar ik kan haar net niet te pakken krijgen, ik heb haar al aangemeld bij vermiste dieren en ze heeft al in de plaatselijke krant gestaan. Geen reacties, wat mij betreft mag ze blijven.

At home I go first to the chickens and see the pheasant sitting on the chickensteps, she just wants to enter the house. For those who do not know yet, weeks ago I suddenly discovered an ornamental pheasant in the garden, it was a female golden pheasant. Since that time she stays often with our chickens in the henhouse, in the meantime chickens are used to her. Her leg is tagged but I just can not get her, I have registered her with missing animals and put her in the local newspaper, but nobody came up. As far as I´m concerned she can stay.
Ik zette de elektrische verwarming aan in de keet en ging binnen koffie zetten om in een verwarmde keet terug te keren. Gezellig even bij de kippen op de koffie, heb de deur naar hun afdeling opengezet, en heb van hier een ander uitzicht op de tuin. Haha, ben ik gek of niet.In the shack I turned the electric heating on and went to my kitchen to make coffee. Then I returned to my heated place to spend coffee time with my chickens, I have opened the door to their section of the shack. and from here I also have another view to the garden. Lol, am I crazy or not.


Ik kreeg een mooie kaart van een lieve vriendin met een prachtig citaat van Roald Dahl, daar wil ik deze post mee eindigen:

To finish, I received a nice card of a sweet friend with a wonderful quote of Roald Dahl, which louds as follows: 

"And above all,
watch with glittering eyes
the whole world around you,
because the greatest secrets
are always hidden
in the most unlikely places."