dinsdag 12 september 2017

EEN GROTE GROENE SABELSPRINKHAAN OP DE VERANDA - A GREAT GREEN BUSH-CRICKET ON THE PORCHEerst wil ik jullie allemaal bedanken voor de leuke en lieve reacties op mijn vorige blog over de kippenfamilie. Tot nu brengen ze me elke dag nieuwe verrassingen. Was ik er een paar kwijt, ik overal zoeken maar kon ze zo snel niet vinden en dacht het ergste. Maar nee, ze hadden de kas ontdekt, heerlijk onder de tafel in het slaapkamergeluk wroeten, weer een stukje terrein veroverd.

En wat is er de laatste dagen veel water naar beneden gevallen, de regenmeter was drie keer vol en liep nog over. Heb de millimeters niet geteld, eigenlijk wel jammer. Ging gisteren tussen de hoosbuien door even kijken bij het kippenhok met een bord met kruimels, hè, er was er niet één, liepen ze dan buiten met die regen. Ik midden op het gazon roepen 'tokkie, tokkie, tokkie' en daar kwamen ze letterlijk aangevlogen over de rozen en ander struweel. De hele bende had plaatsgenomen op de teakhouten tafel en stoelen onder het afdak achter de garage, lekker hoog, droog en fris, dat vonden ze klaarblijkelijk heel wat gezelliger dan de ook overdekte kippenren aan het hok. De beplanting vóór dit achterterrasje is hoger dan mijn 1.60 m, dus deze kippetjes zijn echte hoogvliegers, en kwamen precies terecht voor mijn voeten in en rond het bord met kruimels, wat een boeven.First I want to thank you for the nice and sweet comments on my last post about the chicken family. Until now they surprise me each day with new antics.  After counting I missed a few of them so I searched everywhere but could not trace them that soon and thought the worst. But no, they had discovered the greenhouse which is always open in summer, cozy under the table scratching in the Soleirolia (mother of thousands, angels's tears).

The last few days we are overwhelmed by heavy rainfall. Gutters and drains were overflowed by the water. The rain gauge was overflowing and I emptied it twice, a shame I did not count the millimeters. Between the downpours I went out to the chickens yesterday to bring them crumbs but there was no one in the run or henhouse. Eh, were they out in the rain? I positioned myself in the centre of the lawn calling tokkie, tokkie, tokkie. And there they came, literary flown across the roses. The whole gang had put themselves on the teak table and chairs under the roof behind the garage, comfortable high, dry and cool, they obviously like that more than their own covered shelter and henhouse. The plants in front of that terrace is higher than my 1.60 m., so these chickens are real high fliers, and they exactly landed in front of my feet on and around the plate with crumbs, such a rascals.Maar nu genoeg over de kippen. Op een zonnig moment zat ik even op de veranda en wat zag ik daar boven op een balkje onder het plafond: een joekel van een sprinkhaan.  Het is de grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima),  haha, die had ik nog niet op mijn veranda gehad.  Ik schatte dit exemplaar op ongeveer 8 cm. en dat klopt wel want ze worden zeker zo groot. Zonder vleugels zijn ze al meer dan 3 cm. en de vleugels zijn bijna twee maal de lichaamslengte.  De kleur is, zoals je ziet, overwegend gras groen met aan de onderkant wat geel en op de rug hebben ze een bruine streep.
Het zijn alleseters die als volwassenen graag insecten eten maar ook een ander sprinkhaantje niet versmaden.  Op de plek waar ik het dier ontdekte, zitten altijd veel spinnetjes. Je kunt maar beter geen beet van ze krijgen want ze hebben heel sterke kaken. Ze worden sabelsprinkhanen genoemd omdat de zogenaamde eilegboor van de vrouwtjes, als een zwaard uit het achterlijf steekt, dat is goed te zien op onderstaande foto.

Deze sprinkhaan heeft zich aan allerlei leefomgevingen aangepast en komt zowel in natuurgebieden als in tuinen en parken voor, maar als je ze zoekt en wil vinden dan heb je de meeste kans daartoe in ruige beplantingen met struiken en wilde kruidachtige gewassen, daar zitten ze op de bladeren of takken op meer dan een halve meter hoogte. Dus best bijzonder om een verdwaalde sabelsprinkhaan op de veranda aan te treffen.

Nadat het insect zich tergend langzaam had omgedraaid, vloog ze in golvende lijn naar de hulst die op 3 meter afstand van de veranda staat, of was het een soort grote sprong? Nee, ze kunnen korte stukjes vliegen of zweven.
Enough about the chickens. On a sunny moment I sat on the veranda and what was there under the ceiling: a whopper of a grasshopper.  It is the Great Green Bush-cricket (Tettigonia viridissima), lol, this one I had not yet had on my porch. I estimated this one about 8 cm. and that is correct because they are just as big. Without wings they are already more than 3 cm. and the wings are almost twice their body-length. As you see, the color is green as grass with some yellow and a brown stripe on their back.  They are omnivores who love eating insects but another grasshopper will taste nice too. At the spot  There always spiders at the spot I discovered the insect at the ceiling. You better avoid a bite of this bush-cricket because they have strong jaws.... In our country they are called green saber grasshoppers for the drill, laying the eggs of the females protrudes like a sword from the body. You can see this quite clear on above photo. 

The bush-cricket has adapted to all kinds of habitats and occurs in both natural areas and in gardens and parks, but when you are looking for and want to find them you have most chance in the rough with shrubs and wild herbaceous plants. They are sitting on leaves and branches on more than half a meter height.  So I think it's rather unique to find this Great Green Bush-cricket on my veranda.

After turning very slowly, she flew in a waving line to the holly on about 3 meters distance from the porch, or was it a big jump? No, they can fly very short distances.

In het weekend haalde ik nog wat bloemen in huis, waarvan ik ditmaal een eenvoudig drijvertje maakte. Het deed me even aan mijn oma denken toen ik nog klein was. Zij had altijd drijvertjes op tafel staan en dit keer legde ik de bloemen op een Leerdam glazen schaal die nog van haar is geweest.
Op het ogenblik heb ik aardig wat tinten rood en oranje in de tuin, dus nam ik weer wat donkere baccara rozen uit de kas, en verschillende dahlia's uit de tuin.


In the weekend I brought some flowers into the house. This time I made a simple floating flower dish. It made me think of my grandmother when I was a child. She always had floating flowers as a centerpiece on the table, so this time I laid the flowers in a dish of Leerdam glass which was hers in the distant past. 
maandag 4 september 2017

EEN KIPPEN EXPLOSIE - AN EXPLOSION OF CHICKENS.

Om bij het begin te beginnen:  vorig jaar oktober kwam deze gezellige keet in een verloren hoek van de tuin te staan. Een gedeelte zou voor wat kipjes ingericht worden en een gedeelte als een verborgen plek voor onszelf om vogels te spotten. In de winter maakte mijn man aan de achterkant een ren. Begin april was het zover, er werden Hollandse Sabelpoot krielkippen aangeschaft, spannend.
To start at the beginning:  In October last year this cozy cart was put in a lost corner of our garden. One part used as henhouse and the other part for us as a hide away to spot birds in the garden from another side than our house. In winter my husband made a run on the backside and in April the time was there, Dutch sabelpaw bantams were purchased, exciting.

Hun nieuwe verblijf werd geïnspecteerd en zo te zien goed bevonden door de haan.
Their new home was inspected and approved by the rooster as you see.
Ze raakten heel snel gewend en mochten na 10 dagen voorzichtig de tuin gaan verkennen. De baas van het stel maakte daar gretig gebruik van en vloog boven op de 2 meter hoge ren om daar uitgebreid van zich te laten horen. Dit heeft hij een maand lang elke dag gedaan, inmiddels heeft hij er genoeg van en komt liever op de veranda kraaien.

They got used to their new home very quickly and were allowed to explore the garden after ten days. The boss of the bunch made good use of it and flew on top of the 2 meter high run to crow loudly. He did this every day during about one month and it sounded as if you could hear him from miles away, in the meantime he has got enough of it and likes more crowing on the verandah. Dit waren de eerste eitjes, die ook al binnen 14 dagen werden gelegd.

Within a fortnight they produced their first eggsTja en dan willen ze met z'n drieën in één leghokje op 18 eieren broeden.....
In overleg met mijn man hebben we dit voor één keer toegelaten.

O no, three of them want to brood on 18 eggs in one cage......
Together with my husband we have allowed this for once......Af en toe kwam er een muisje langs in het hok.

Now and then a mouse visited the henhouse.En dit was na drie weken het resultaat, 12 kuikentjes kwamen uit de eieren, waarvan de eerste drie op 25 mei, één dag na het overlijden van mijn man. Zo triest dat hij dit niet meer heeft kunnen meemaken.And after three weeks this was the result, 12 chicks came from the eggs, of which the first three on May 25th, the day after my husband's death, it was too late for him to see this, so sad. 


Nog eens drie weken later kwamen er nog 7 kuikentjes bij. Dit was niet de bedoeling, maar moederkip had zich op de eieren verstopt onder de keet achter een wiel waar ik niet bij kon komen omdat we daar ook gaas omheen hadden gespannen.

After another three weeks again 7 chicks were born.  This was not supposed, but mother hen had hidden her eggs behind a wheel under their house, where I could not trace them because I had stretched wire around.Hier beginnen ze al veertjes te krijgen.

Here they get already feathers.


De jongste kuikentjes worden met moeder al vroeg losgelaten in de tuin, want ook al hebben ze meer dan genoeg ruimte in de ren, onder de keet en in de keet, de moeder is heel beschermend en maakt ruzie met de anderen.

The youngest chicks are allowed in the garden a bit early. There is more than enough space in the run, under the house and in the henhouse, but mother hen is very protective and constant in fight with the other chickens.
Op één na groeien ze allemaal voorspoedig op. Van de laatste zeven is er één die wat achterbleef in de groei en die is nu inmiddels verdwenen, waarschijnlijk gevangen door een kat of een roofvogel.

They all grow well except one of the last breed, which remained a bit behind in growth and has disappeared by now, probably trapped by a cat or bird of prey.
Als ik in de tuin loop lijk ik de rattenvanger van Hamelen wel, ze komen allemaal achter me aan omdat ik ze af en toe een bordje met een lekkere snack geef zoals verkruimeld brood in een beetje melk, een restje aardappelen, of meelwormen.When I'm in the garden I'm just The Pied Piper of Hamelin, they follow me because I give them every day a plate with a nice snack like crumbled bread soaked in milk, a rest of boiled potatoes or meal worms.


Was even gestopt met het werk in de tuin, toen ik terugkwam was mijn hak in beslag genomen en zaten ze te rommelen in de kuip met onkruid.When I left my work in the garden for a moment they took it over and were sitting on my hoe and fumbling in the weed bin.


Help, dit stel heeft mijn verhoogd groentetuintje ontdekt.Help, this couple discovered my raised little vegetable garden.Toen ik in de boventuin aan het werk was, lagen een aantal kuikens op de serretrap te zonnen.

When I was working in the upper garden, a bunch of chickens were sunbathing on the conservatory stairs.


Of soms zitten ze op en om de zonnewijzer, gezellig hoog en droog.and sometimes some are sitting on the sundial, cozy, high and dry.Van de wilde konijnen ben ik ook nog niet af, mijn bloementuin verandert de laatste jaren meer en meer in een dierentuin, de bloemen zijn de kers op de taart voor deze boeven.A bit of a nuisance for also the wild rabbits are still there.  The last few years my flowergarden is changing into a kind of farm for small pets, The flowers are the icing on the cake for these cute looking bunnies. De haan kwam als eerste op de veranda, toen zijn kippen zaten te broeden was hij eenzaam en kwam met me mee.

The rooster was the first one on the verandah, when his hens were brooding he felt a bit lonely and came up to me to keep me company. Nu lokt hij heel de meute mee naar boven.

Now he lures the whole gang upstairs.Ik miste een aantal kuikens, maar ze hadden een lekker plekje op en  rond de kruiwagen bij de composthoop gevonden.I was missing some chicks but they had found a comfortable spot on and around the wheelbarrow at the compostheap.
Is het niet idyllisch en landelijk om een stelletje kippen los in de tuin te laten lopen?I think it is idyllic and rural to have a couple of chickens running loose in the garden.'s Morgens heerlijk in de zon op de trap, ziet er heel idyllisch uit maar als ze weer weg zijn, moet ik soppen en boenen, allemaal kippenpoep.
Ging ik vanmiddag even weg, kom ik terug, maak het hek open en zie ze weer zitten op de trap. Als ik de auto op het erf rijd, komen ze allemaal aangerend. Tja, we kunnen weer opnieuw gaan schoonmaken.....In the morning sunbathing on the stairs, looks very idyllic but when they have gone I have to soak and scrub, all chicken poo.
In the afternoon I had gone for a few hours, upon my return I opened the gate and saw them sitting again on my cleaned stairs. When I drove the car on the yard they all came running to me. And yes I could start cleaning again.Wat is dat nou weer voor geks, lekker knus bij elkaar in de kuip van een Oleander?Are they crazy, snugging together in the tub of an Oleander?


Er liggen her en der veertjes in het gras, de kippen beginnen te ruien. Die veren doen me denken aan de vossen, die hier ook in de nabije omgeving vertoeven. 's Nachts zijn de kippen wel in hun hok en de ren gaat 's avonds dicht, maar toch....... Ik ga de kippen toch niet van hun vrijheid beroven, ze hebben het zo naar hun zin in de tuin. Op hoop van zegen zullen we maar zeggen.
Here and there are feathers in the grass. When I see them I think of foxes, which are dwelling in our surroundings. At night the chickens are in their house and I close the run, but yet........ I'm not going to deprive them of their freedom, they love it in the garden. Let's hope for the best.


zaterdag 26 augustus 2017

BLAUW VOOR HET WEEKEND - WEEKEND BLUES


Vorige week liep ik mijmerend rond in de tuin met in mijn kielzog een meute kippen, knipte wat bloemen en dacht wat kan ik hier eens van maken. De blauwachtigen hadden de overhand dus de blauwe kan werd boven van de keukenkast gehaald, bloemen erin gepropt en klaar was het. ´s Middags bijpassend kleed en kopjes te voorschijn gehaald en maakte daarna  thee voor een gezellig onderonsje met mijn dochter..

Nee, het is nu wel weekend, maar hiervan krijg ik zeker geen ´weekend-blues´, ook al heb ik eerst de treden van de veranda-trap stevig moeten boenen met sop en een harde borstel. Vanmorgen wilde ik de tuin in en daar zaten 16 kippen op de trap in het vroege ochtendzonnetje te genieten.  Ik via de kelder naar buiten, wilde ze niet storen want het was zo´n schattig gezicht. Toen ik terugkwam waren de kippen weg maar hadden een trap vol kippenpoep achtergelaten. Tja, elk voordeel heeft zijn nadeel. Maar hierover maak ik binnenkort wel een blogpost.
Dit keer gaat het om de bloemen..........Last week I walked musing in the garden with a pack of chickens in tow, cut some flowers and was thinking what to do with them.  The bluish were in the majority so I took the blue jug from the top of the kitchen cupboard, put the flowers in it and finished it was. Brought out matching tablecloth and cups in the afternoon and made tea for a nice chat with my daughter.

No, it is weekend now, but from these blues I  certainly don't get the 'weekend-blues', even though I had to scrub the stairs of the porch with suds and a stiff brush first. This morning I wanted to go out into the garden but 16 chickens were on the stairs enjoying the early morning sun, so I took another way out via the basement, did not want to disturb the chickens, they looked so cute. When I came back the chickens had disappeared but left a stairs full of chicken poop. Yes, every advantage has its disadvantage. But more about this in one of my next blogposts. 
This time it is all about flowers.......Het boeket bestaat uit de volgende bloemen:

- Een paarse gladiool
- een Buddleja davidii 'Dark Knight'
- een Buddleja davidii 'Pink Delight'
- Verbena bonariensis
- Lobelia vedrariensis
- Anemone 'Königin Charlotte'
- Certostigma plumbaginoides
- Hydrangea's
The bouquet contains the following flowers:

- One purple gladiol
- one Buddleja davidii 'Dark Knight'
- one Buddleja davidii 'Pink Delight'
- Verbena bonariensis
- Lobelia vedrariensis
- Anemone 'Königin Charlotte'
- Ceratostigma pumbaginoides
- Hydrangeas

Ik wens een ieder een 'bloemerige' zondag!

I wish you all a 'flowery' Sunday!